Intel Movidius Neural Compute Stick 2

2,300,000

Đặt mua Thế hệ Neural Compute Stick thứ hai Ncs2 do intel ,giúp các nhà lập trình ứng dụng Ai cho phát triển công nghệ ,tích hợp vi xử lý hình ảnh Movidius Myriad X , đồng thời Ncs2 có kèm theo bộ công cụ mạnh mẽ OpenVino giúp lập trình viên phát triển phần mềm nhanh hơn và đưa ra sản phẩm nhanh hơn