Au Kit Board

250,000

Thông số Kỹ thuật :

     + Điện áp hoạt động : 6-36v

      + Dòng cấp Tối Đa : 3A

      + Ic điều khiển động cơ : L9110  ( V-in : 2,5v-12v , out max mỗi kênh : 800ma )

      + Vi điều khiển : Atmega 328

      + Shiled out ngoại vi + Module Bluetooth